Terugblik logopedistenbijeenkomst

Met een flinke opkomst van zo’n 25 logopedisten verzorgden wij een boekpresentatie. Het was weer een waar genoegen om met een groep gedreven professionals in gesprek te gaan over onze doelgroep. Men erkent dat er in de praktijk nog veel te winnen is aan kennis over het signaleren en begeleiden van kinderen met taalbegripsproblemen. Kritische opmerkingen vielen er over het onderscheid tussen kinderen met ASS en taalbegripsstoornissen. Dit is nog steeds een grijs gebied waarvan wij gezamenlijk onderkenden dat nader differentiaal-diagnostisch onderzoek verdere uitwerking behoeft.
Ook gaven enkele logopedisten aan dat gesprekken met ouders niet altijd gemakkelijk verlopen. Het schetsen van ontwikkelingsperspectieven in relatie met de kansen die kinderen met taalbegripsproblemen in het regulier onderwijs krijgen is niet eenvoudig, maar wel nodig! Zeker in de ontwikkelingen rond passend onderwijs is hier nog veel te winnen voor de kinderen!