15 juni 2010

Picture-Taker-LxUK4PPicture-Taker-1WRdjo
Op dinsdag 15 juni waren Babs en Simone op Cluster 2 school Talent in Vught.
Op de materialenmarkt voor logopedisten verzorgden wij twee drukbezochte presentaties over „Begrijp jij het?”.
Er waren zo’n 100 logopedisten uit de wijde omgeving aanwezig die vanuit verschillende achtergronden (SO, SBO, praktijken, GGD, VVE..) informatie zochten en haalden.
Tijdens en na de presentaties werden veel vragen gesteld over de toepassing van onze praktijkgids en er waren meerdere logopedisten die zeiden blij te zijn met de praktische aanwijzingen die wij voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen geven. Hoewel zij natuurlijk op de hoogte zijn van de impact van taalbegripsproblemen op kinderen en hun omgeving, zijn de handreikingen die wij met de praktijkgids bieden een belangrijk hulpmiddel om uitleg te kunnen geven aan die omgeving en een aanvulling op hun aanbod.
Wij vonden het een geslaagde avond die een nieuwe stap op weg was naar onze missie: meer bekendheid met de kwetsbare doelgroep en de link van theorie naar praktijk.