Consultaal


Consultatie, taal & communicatie

Consultaal is een onafhankelijk adviesbureau voor het ontwikkelen en monitoren van passend onderwijs.


Behalve advies leveren wij teksten voor blogs, artikelen, onderzoeksrapportages, interviews, scripties en andere schrijfhulp, bijvoorbeeld voor schoolondersteuningsprofielen of ondersteuningsplannen.


Voor aanvullende expertise voor het ontwikkelen en monitoren van onderwijszorgarrangementen neem je contact op voor meer informatie.


Boeken

Begrijp jij het?
Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen

Deze praktijkgids is bedoeld voor leerkrachten van de onderbouw (groepen 1-4) van de basisschool, voor begeleiders in de Vroeg- en Voorschoolse Educatie, voor studenten van de Pabo en het ROC (onderwijsassistenten), voor interne en ambulante begeleiders. Maar ook voor ouders en professionals die meer willen weten over de mogelijkheden voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen.


“Begrijp jij het?” gaat over kinderen met taalbegripsproblemen. Dit zijn kinderen die moeite hebben met het begrijpen van taal. Een probleem dat niet goed zichtbaar is. Dit is meteen één van de risico’s. Het niet onderkennen of verkeerd labelen van de problemen van kinderen met taalbegripsmoeilijkheden kan grote gevolgen hebben.


Van theorie naar praktijk
“Begrijp jij het?” is een praktijkgids. Een gids die je leidt van theorie naar praktijk. Hierom wordt aandacht besteed aan basiskennis en basisvaardigheden. Basiskennis wordt aangeboden in de vorm van een beknopte theoretische uitleg van de taalontwikkeling die nodig is om kinderen met taalbegripsproblemen te signaleren en te diagnosticeren. Basisvaardigheden zijn de technieken die nodig zijn om de kinderen op een passende manier te kunnen begeleiden.


Van observeren naar begeleiden
Door middel van observatieoefeningen, doe-opdrachten en reflectiemomenten worden (toekomstige) begeleiders geleid naar signalering en handelingsplanning die aansluit bij wat kinderen met taalbegripsproblemen nodig hebben in de groep. Met praktische voorbeelden, aandachtspunten en suggesties voor middelen en materialen wordt dit concreet gemaakt.


2010

Paperback: 120 blz
ISBN: 978-90-815420-1-2

€ 18,35


Wat nou passend onderwijs?!
4 pijlers ter versterking van het fundament

Meer dan vijf jaar na de invoering van de Wet, volgt nu de fase waarin wordt doorgestapt om plannen waar te maken. Voortdurend kijken naar de mogelijkheden en doorpakken. Ook als de kansen, door uiteenlopende redenen, niet voor de hand liggen.


Deze publicatie is een uitwerking van ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’ dat in 2011 verscheen. Destijds schreef ik al in de inleiding over het risico dat de inhoud zou worden achterhaald. En ja, dat is gebeurd. In taal en opvattingen. Zorg heet nu bijvoorbeeld ondersteuning.


Binnen de tijdgeest met snelle ontwikkelingen en kritische geluiden, zijn opvattingen – ook de mijne – over passend onderwijs geëvolueerd. Niets echter heeft afbreuk gedaan aan mijn overtuiging dat onderwijsarrangementen, hoe deze ook worden genoemd, een krachtig middel zijn voor passend onderwijs.


Gelukkig staat in alle discussies rondom passend onderwijs in ieder geval één opvatting centraal: we willen het beste voor de kinderen.


2019

Soft cover: 159 blz.

ISBN: 978-90-77866-56-6

Ten Brink Uitgevers

€22,95

Het Grote Non-Stop Onderwijskwesties Marathon Podcast Boek

In de zomer van 2017 was er de Non-Stop Onderwijskwestie Podcast Zomermarathon.


Al deze uitzendingen zijn verschenen in boekvorm met artikelen variërend van het geheim van passend onderwijs tot aan de herinneringen van een hoofd der school.


Van thuiszitters tot kleuteronderwijs en van interne tot ambulante begeleiding. Onderwijskwesties vanaf 1967 tot en met de 21ste eeuw, waarin mediawijsheid, social media en ict-toepassingen het onderwijs zijn ingestroomd.


Visiedocumenten en interviews met bekende en onbekende (onderwijs)professionals, onder wie de meesters Bart en Mark.


Met dit boek heb je het resultaat in handen van een uniek project. Het geeft een positief en realistisch beeld van het onderwijs. Ook met kritische geluiden, maar steeds met een constructieve intentie, kijkend naar oplossingen en kansen.


2017

Paperback: 362 blz.
ISBN: 978-90-815420-0-5

€19,95

Over Consultaal

Babs en Simone

Simone Sarphatie


Sinds 1 januari 2011 werkt Simone als onafhankelijk passend onderwijsadviseur.

Zij verzorgt schrijf- en onderzoekswerk in het kader van passend onderwijs, maar zij doet meer!


Bieden van hulp bij het schrijven van scripties, artikelen schrijven en bloggen.


Wil je meer weten?

Neem dan - vrijblijvend - contact op.


✍️📘💻
Simone Sarphatie & Babs Kuiters


Samen schreven we Consultaal in bij de KvK op 17 oktober 2007.

In eerste instantie als schrijf- en adviesbureau voor het onderwijs.


In april 2010 brachten wij, 'Begrijp jij het? Praktijkgids voor de begeleiding van kinderen met taalbegripsproblemen’ in eigen beheer uit. Samen verzorgden we vele presentaties over dit onderwerp in het land.


Met Consultaal richten wij ons op het ontwikkelen van passend onderwijs en is het onze uitdaging om de beste onderwijs- en onderwijszorgarrangementen te verzorgen. Meer informatie vind je hier.


En...de tijden zijn veranderd, want Simone heeft het schrijfstokje geheel overgenomen met Babs als klankbord.


Contact

MEER WETEN?


Wil je meer weten over het aanbod van Consultaal?


Gebruik het formulier hiernaast en je krijgt zo snel mogelijk een reactie.NB. De gegevens die je invult worden zorgvuldig, respectvol en respectvol behandeld. Onze privacyverklaring vind je onderaan de pagina.

Contactgegevens

 
 
 
 

Contact

&   KVK: 32139166 | BTW: NL819826303B01 | CRKBO gecertificeerd


Volg ons

Copyright Consultaal 2024 © Alle rechten voorbehouden - Privacyverklaring