Picture-Taker-u8MXAP

Simone Sarphatie
„Vertaler van theorie naar praktijk”

Met het initiatief Consultaal op te richten in 2007 is Simone steeds meer de ondernemer geworden die zij voor ogen had. Na de specifieke focus op ontwikkelen passend onderwijs voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, verschoof haar aandacht naar de brede ontwikkeling van passend onderwijs.
Sarphatie Onderwijs & Onderzoek werd opgezet.
Samen met Babs Kuiters is de inspiratie voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven onstuitbaar en starten zij Consultaal door met online projecten via het platform van
Sarphatie Online.